ISPL

Firma ISPL sa venuje riadeniu, príprave a implementácii projektov financovaných z národných a EÚ programov. Tiež sa venuje poradenstvu v oblasti podnikania, príprave stratégii, akčných a marketingových plánov. Preto sme sa pri návrhu ich loga a vizuálnej identity rozhodli pre dizajn ktorý pôsobí inovatívne a zároveň vzbudzuje dojem dôveryhodnosti a profesionality.

#BRANDING #GRAFIKA