Sociálna
pomoc

Tvorba infografiky pre občianske združenie venujúcemu sa zvyšovaniu povedomia o možnostiach sociálnej pomoci.

#GRAFIKA